Informujemy, iż projekt “Młodzi-aktyni!” z dniem 29.02.2012 r. dobiegł końca.W ramach projektu wsparcia udzielono osobom zamieszkałym na terenie województwa śląskiego zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.
Przez cały okres trwania projektu wsparcia udzielono 304 osobom (w tym 259 kobietom, 45 mężczyznom), kursy zawodowe ukończyła następująca liczba osób:
• Warsztaty motywacyjne: 212
• Poradnictwo zawodowe: 115
• Prawo jazdy kat. B: 19
• Bukieciarstwo: 48
• Mała przedsiębiorczość: 19
• Księgowość z elementami kadr i płac: 48
• Pracownik administracyjno-biurowy: 34
• Kosmetyczny: 49
• Stylizacja paznokci: 28
Poprzez realizację w/w form wsparcia cel główny projektu, jakim było podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 260 mieszkańców Śląska znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na bezrobocie lub bierność zawodową spowodowaną przebywaniem na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych został osiągnięty.
Uczestnicy projektu nabyli nowe i/lub podnieśli kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy, interpersonalne, autoprezentacji a także podnieśli zawodowe aspiracje.

Jeśli

 • Jesteś osobą w wieku 15-25 lat lub chcesz powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
 • Jesteś bezrobotny/a lub nieaktywny/a zawodowo
 • Masz problemy ze znalezieniem pracy

Chcesz

 • Podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne
 • Zdobyć umiejętności interpersonalne oraz profesjonalnej autoprezentacji
 • Swobodnie poruszać się po rynku pracy

Oferujemy bezpłatne kursy/szkolenia

 • Prawo Jazdy Kategorii B
 • – Kurs zrealizowany.

 • Bukieciarstwo
 • – Kurs zrealizowany.

 • Mała przedsiębiorczość
 • Kurs zrealizowany.

 • Księgowość z elementami kadr i płac
 • Kurs zrealizowany.

 • Pracownik administracyjno-biurowy z modułem języka angielskiego lub niemieckiego
 • Kurs zrealizowany.

 • Kosmetyczny
 • Kurs zrealizowany.

 • Stylizacja paznokci
 • Kurs zrealizowany.

oraz warsztaty motywacyjne z niezbędnych umiejętności na rynku pracy dla każdego uczestnika ww. kursu/szkolenia

Zapewnimy Tobie :
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU • OPIEKUNKĘ DLA TWOJEGO DZIECKA • STYPENDIUM
W OKRESIE SZKOLENIA • BEZPŁATNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Rekrutacja trwa od 01.10.2010 do 31.12.2011 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.